ZAREKLAMUJ KSIĄŻKĘ

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (NPRCz). W związku tym w szkole odbywały się różne wydarzenia i konkursy popularyzujące czytelnictwo. Ostatnim tego rodzaju wydarzeniem był projekt edukacyjny – „Zareklamuj książkę!”, realizacja którego polegała na wyborze przez każdą klasę książki, spośród pozycji zaproponowanych przez bibliotekę szkolną oraz na wspólnym czytaniu jej fragmentów podczas godzin z wychowawcą. Następnym etapem konkursu było przygotowanie w dowolnej formie prac reklamujących wybrane przez klasy książki, jako warte przeczytania, aby zachęcić innych do sięgnięcia po nie. Efektem tych działań są piękne prace w różnej formie: plakatów, albumów, książek, a nawet listów. Finałem projektu jest wystawa prac uczniów. Mottem konkursu stały się słowa polskiej poetki, noblistki, Wisławy Szymborskiej - „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Wystawa jest dostępna dla całej społeczności szkolnej w naszej bibliotece. Uczniowie chętnie podziwiają wystawione prace, porównują swoje dzieła z tym, co przygotowały inne klasy. Ta ogromna popularność wystawy jest spowodowana tym, że w projekcie wzięły udział wszystkie klasy uczące się w naszej szkole. Widać też, że dzieci chętniej sięgają po reklamowane książki. Projekt przyniósł więc oczekiwany efekt, którym było rozbudzenie chęci czytania dla przyjemności.

(foto: nadesłane)POWRÓT