HANDMADE CHRISTMAS CARDS EXCHANGE

Uczniowie klas Va i Vb realizują międzynarodowy projekt pt. „Handmade Christmas Cards Exchange” („Wymiana ręcznie robionych kartek świątecznych”). Opiekunem projektu jest nauczycielka języka angielskiego – Katarzyna Krause. Realizacja projektu opiera się na przygotowaniu ręcznie wykonanych kartek świątecznych i ich wymianie z partnerami. Wymiana prac następować będzie za pomocą poczty tradycyjnej. W projekcie bierze udział kilkanaście szkół z krajów europejskich, m. in. Francja, Hiszpania, Grecja, Portugalia, Litwa, Rumunia, Włochy, Finlandia. W efekcie każda szkoła otrzyma od siedemnastu zagranicznych partnerów ręcznie wykonane kartki świąteczne z życzeniami w różnych językach.

(foto: K. Krause)

POWRÓT