ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Przy pięknej pogodzie odbył się dzisiaj uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego. Swoją obecnością zaszczysili nas: z-ca Burmistrza M. i Gm. p. J. Kucharski, z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej p. M. Gaczyński, kier. ZOSiP p. J. Grabowski, przedstawiciel OSP p. W. Piotrowski, przewodnicząca RR p. A. Witkowska oraz rodzice i bliscy uczniów. Apel rozpoczął się od zmiany pocztu sztandarowego i flagowego oraz Samorządu Uczniowskiego. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie Stypendiów Burmistrza, które otrzymali: Alicja Karbownik, Igor Michalak i Maciej Reszka. Nagrodę książkową od Przewodniczącego RM otrzymała A. Karbownik za najwyższą średnią i najlepszy wynik ze sprawdzianu kl. VI, nagrodę od Burmistrza otrzymał Ł. Gałuszewski za 100% wynik ze sprawdzianu cz. II (j. angielski), nagrodę od dyrektora szkoły otrzymał K. Paczkowski, również za 100% wynik z j. angielskiego na sprawdzianie. Uczniowie ze średnią 5.0 i wyższą otrzymali ngrody książkowe. Podziękowania otrzymał ustępujący Samorząd Uczniowski.

(foto: T. Dembowski/R. Gałuszewski)


POWRÓT