APEL PODSUMOWUJĄCY

W dniu dzisiejszym odbył sie apel podsumowujący , tzw. "apel sportowy". W czasie spotkania odbyło sie losowanie nagród za udział w Biegach J. Kusocińskiego,  wręczenie nagród w konkusie "Kangur matematyczny", w konkursie matematycznym dla uczniów klas V, wręczono nagrody dla najlepszych czytelników, podziękowano za aktywny udział w pracy  na rzecz biblioteki szkolnej, wręczono nagrody za konkurs wiedzy o naszym patronie - J. Kusocińskim, podziękowano za wieloletnią pracę w kółku tanecznym. Dyrektor wręczył dyplom Alicji Karbownik, która uzyskała tytuł laureata w konkursie Kuratora Oświaty z j. polskiego. Odbyło się też losowanie indywidualnej nagrody Rady Rodziców -  wszyscy wpłacający mieli szansę wygrać wspaniały tablet. Gratulujemy!

(foto: T. Dembowski/R. Gałuszewski)


POWRÓT