MATEMATYKA W TERENIE

Uczniowie klasy Va na lekcji matematyki usypywali z mški kwadraty o polu 1a. Zadanie wykonali na pištkę!

(foto: J. Inglot)


POWRÓT