"112 W TRUDNEJ SPRAWIE, NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE"

11 maja w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyło się rozstrzygnięcie II etapu konkursu plastycznego Obrona Cywilna Wokół Nas Edycja 2016 pod hasłem „112 w trudnej sprawie, nie używaj przy zabawie”. Konkurs ten odbywa się w trzech etapach: szkolnym, gminnym i wojewódzkim, a ma na celu promowanie właściwych postaw w czasie zagrożeń, uczenie prawidłowego zachowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Laureatami konkursu byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim oraz Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim. Jury w składzie: Justyna Prajs, Anna Bzowa i Michał Adamski, działając zgodnie z regulaminem II etapu Wojewódzkiego Konkursu, na posiedzeniu w dniu 9 maja 2016 r., dokonało oceny i wyboru nadesłanych prac. Do pierwszej grupy uczestników uczniów szkół Podstawowych klas I - III zakwalifikowano 19 prac. Do III etapu wybrano 3 prace uczniów: 1. Anna Dobrosielska, 2.Weronika Sikorska, 3.Zofia Faltynowska. Zgodnie z Regulaminem przyznano 3 równorzędne wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego – Szefa Obrony Cywilnej Gminy, które otrzymali: Anna Dobrosielska, Weronika Sikorska, Zofia Faltynowska. Do II grupy uczestników uczniów szkół Podstawowych klas IV-VI zakwalifikowano 17 prac. Do III etapu wybrano 3 prace następujących uczniów: 1. Kinga Dąbrowska, 2. Martyna Markwart, 3. Martyna Nowakowska. Zgodnie z Regulaminem w tej kategorii również przyznano 3 równorzędne wyróżnienia Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, które otrzymali: Kinga Dąbrowska, Martyna Markwart, Martyna Nowakowska. Nagrody oraz dyplomy laureatom wręczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Piotr Dąbrowski, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie: Anna Bzowa, Dariusz Góralski i Michał Adamski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego Jarosław Suchorab, ratownicy medyczni: Wojciech Palicki i Piotr Kural, ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej Janusz Głowacki oraz asp.szt. Mirosław Pniewski. Wyróżnione prace zostaną przesłane do etapu wojewódzkiego i tam będą reprezentowały naszą gminę.

(foto: I. Czepkowska)


POWRÓT