KONKURS "DBAMY O ZDROWIE"

Dnia 05.05.2016 r. odbyło się podsumowanie szkolnego programu profilaktycznego Dbamy o zdrowie. W ramach programu uczniowie brali udział w pogadankach na temat szkodliwości używek i zasadach zdrowego stylu życia oraz każda z klas przygotowała do konkursu dowolną pracę plastyczną, zachęcającą do dbania o  zdrowie.

Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Pan Witold Krusiński Przewodniczący Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Dyrektor Szkoły Pan Jarosław Suchorab.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy! Miejsko - Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonowie dziękujemy za wsparcie naszych szkolnych działań profilaktycznych i ufundowanie nagród w konkursie.

Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawiają się następująco:

klasy I-III
I miejsce       klasa II e
II miejsce      klasa II d
III miejsce     klasa I a

wyróżnienia otrzymały:
klasa I b
klasa I c
klasa I d
klasa II a
klasa II b
klasa II c
klasa III a
klasa III c

 klasy IV -VI
I miejsce      klasa VI c
II miejsce     klasa IV a
III miejsce    klasa IV b

 wyróżnienia otrzymały:
klasa IV c
klasa V a
klasa VI a
klasa VI b
 

(foto: R. Gałuszewski)


POWRÓT