PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Wzorem lat ubiegłych w bibliotece szkolnej pierwszoklasiści zostali włączeni do „Braci czytelniczej”. Pasowanie na czytelnika odbyło się 31 marca. Spotkanie rozpoczęło przedstawienie pt. „Nie ma tego złego!!!”, które przygotowali uczniowie z zajęć czytelniczych odbywających się w bibliotece szkolnej. Myślą przewodnią spotkania były hasła: „Książka to twój najlepszy przyjaciel” i „Czytanie książek od zawsze jest oznaką mądrości”, odzwierciedlały to piękne sówki – symbol mądrości (element wystroju  biblioteki). Po części artystycznej pierwszoklasiści otrzymali dwa zadania, rozwiązując które musieli wykazać się wiedzą ze znajomości książek i zasad zachowania się w bibliotece, świetnie sobie poradzili.
Spotkanie zakończyło złożenie przez nowych czytelników przyrzeczenia i uroczyste pasowanie, którego dokonała p. Dyrektor Aleksandra Buchalska.
Na pamiątkę pełnoprawni czytelnicy biblioteki otrzymali zakładki do książek, list do rodziców oraz dyplom dla każdej klasy.

Słowa przysięgi:
Uroczyście przyrzekamy:
- kochać i szanować książki,
- sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika,
- zaprzyjaźnić się z książką.

Zapraszamy do biblioteki szkolnej.

(foto: biblioteka)POWRÓT