SPRAWDZIAN PO SZÓSTEJ KLASIE

Najstarsi uczniowie naszej szkoły pisali dziś sprawdzian po szóstej klasie. Do egzaminu przystąpiło 50 uczniów. Udział w sprawdzianie jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzian składa się z dwóch części: cz. I sprawdza umiejętności z j.polskiego i matematyki, cz. II sprawdza wiedzę z j. angielskiego.

(foto: J. Suchorab)

POWRÓT