WYCIECZKA DO WYGONINA

W dniach 12-13 marca odbyła się wycieczka do Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie na Kaszubach pod opieką nauczycieli: E. Krajczewskiej, J. Inglot, T. Dembowskiego. Celem przewodnim wycieczki były aktywne formy spędzania wolnego czasu powiązane z bogatą ofertą zajęć przyrodniczo-ekologicznych, sportowo-rekreacyjnych, terenowych oraz zajęć uaktywniających zdolności i zainteresowania dzieci. Zajęcia wychowawcze uczyły umiejętności współpracy w zespole, sprzyjały podnoszeniu samooceny dziecka, stwarzały okazje przeżycia sukcesu i poczucia własnej wartości.

(foto: J. Inglot)

POWRÓT