STYPENDIA BURMISTRZA

17 lutego uczniowie, którzy w pierwszym pó│roczu roku szkolnego 2015/2016 uzyskali najlepsze wyniki w nauce, otrzymali z r╣k Burmistrza Miasta i Gminy stypendia. Wyró┐nieni uczniowie naszej szko│y: Alicja Karbownik, Kinga Klein i Igor Michalak. Stypendium za I pó│rocze wynosi 500z│. Wyró┐nionym uczniom  i ich rodzicom serdecznie gratulujemy!

(foto: I. Kopaczewska)POWRÓT