CHROŃ PRZYRODĘ DLA PRZYGODY

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji
„Chroń przyrodę dla przygody”.

Przedsięwzięcie polega na zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,który będzie odbierany ze szkół przez firmę Serwisownia Sp.z o.o., a następnie poddany utylizacji.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja „Nasze Środowisko
”, która za uzbieranie największej ilości zużytego sprzętu ufunduje nagrody dla szkół i indywidualnych uczniów.
Przynosząc sprzęt do szkoły prosimy o zorientowanie się jaka jest w przybliżeniu waga sprzętu,gdyż to właśnie wagowa ilość decyduje o miejscu szkoły i danego ucznia w konkursie!
Przynosząc sprzęt prosimy o zgłaszanie się do koordynatorów akcji :pedagoga szkolnego lub nauczycieli wychowania fizycznego w celu sporządzenia protokołu przekazania sprzętu.
W sprawie składowania sprzętu o dużej masie i gabarytach prosimy wcześniej o skontaktowanie się z koordynatorami zbiórki.
ZBIÓRKA W SZKOLE TRWA DO 31 MAJA 2011 ROKU!
W trosce o ochronę naszego środowiska zachęcamy wszystkich do włączenia się w akcję segregacji elektroodpadów!  
opiekun programu Krystyna Mrozińska

(foto: fundacja)

POWRÓT