87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Kościelna 8
tel.: (056) 498 0029, (056) 697 93 12
fax: (056) 49 80 074
e-mail: zsjablonowopomorskie@oswiata.org.pl
Dzisiaj jest:

 


Informujemy, że nadal można składać wnioski o bezpłatne dożywianie w szkole.

Przyznanie tej formy pomocy uczniom nie jest uzależnione od otrzymywanej pomocy w ramach programu rządowego Rodzina 500+.

godziny pracy szkołystatystyka

Copyright © 2003-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone
Powered by Jan Grabowski & Pegaz

Po zaciągnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej, informuję, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 są: 4 I 2016, 5 I 2016, 5 IV 2016, 2 V 2016, 27 V 2016 i 20 VI 2016.